Kalite güvencesi

Kalite Politikamız

Hizmet ve ürünlerinin yüksek kalitesini sürdürmek Kemig Cam'ın politikasıdır.

Amacımız, ürünleri ve ilgili hizmetleri sunmaktır. Müşterilerimizin beklentilerini aşan.

Tüm ürün ve hizmetler müşterilerin gereksinimlerine uygun olacaktır. Bu, müşterilerle yakın bir ilişki sürdürülerek ve iyi iletişimi teşvik ederek yapılacaktır.

Üst yönetim, bu kalite beyanının kuruluşa uygun olmasını sağlamalı ve aşağıdaki yollarla gerçekleştirilecektir:

● Yönetim ve kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamak.
● Kuruluş içindeki ilkeleri ve prosedürleri iletin.
● Çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamak ve en iyi uygulamaları kullanmak.
● Müşteri geri bildirimi almak ve kurumların ihtiyaçlarına uyacak şekilde süreçleri sürekli iyileştirmek. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini, ISO 9001: 2015.